صنایع روشنایی تالمن طیف
آسمان مجازی          چرا LED          تولیدات برتر          ارسال سفارش          گواهینامه ها          منابع فنی          آرشیو
  English | Farsi
رنگ ها

سفید
زرد
ترکیبی

بدنه:

سفید
مشکی
نقره ای


جزییات
300x200x90   LxWxH(mm)  • ابعاد:
•  وزن:   2.5 کیلو
اطلاعات فنی
•  نوع: خیابانی                                         •  مصرف: 25 وات
•  موارد مصرف: خیابان، محوطه،پارک ...           •  قابلیت نصب: روی پایه های روشنایی 3 تا 9 متری
•  شدت روشنایی: معادل لامپ گازی 125 وات  •  شعاع تابش نور: 10 متر در ارتفاع 9 متری
•  هزینه: میزان صرفه جویی در مصرف برق در طول عمر لامپ 4 برابر سرمابه گذاری اولیه می باشد.

دانلود
    برگه اطلاعات فنی چراغ 25 وات خیابانی     برگه اطلاعات فنی چراغ 25 وات خیابانی

© 2010 Designed By Data Neware Co.